Privacybeleid

Privacybeleid voor Brandsome Projects

Bij Brandsome Projects, bereikbaar via https://www.brandsomeprojects.be, is een van onze belangrijkste prioriteiten de privacy van onze bezoekers. Dit Privacy Beleid document bevat soorten informatie die wordt verzameld en vastgelegd door Brandsome Projects en hoe we deze gebruiken.

Indien u bijkomende vragen heeft of meer informatie wenst over ons Privacybeleid, aarzel dan niet om ons te contacteren.Dit Privacybeleid is enkel van toepassing op onze online activiteiten en is geldig voor bezoekers van onze website met betrekking tot de informatie die zij delen en/of verzamelen in Brandsome Projects. Dit beleid is niet van toepassing op enige informatie die offline of via andere kanalen dan deze website wordt verzameld.

Algemeen

Door onze website te gebruiken, stemt u in met ons privacybeleid en gaat u akkoord met de voorwaarden ervan.

De volgende termen die in dit Privacybeleid worden gebruikt, hebben de volgende betekenis:

"Persoonsgegevens" betekent alle informatie die betrekking heeft op u als individu of informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd.

"Algemene verordening gegevensbescherming" (hierna: de"GDPR") betekent de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Welke van uw persoonsgegevens verzamelen wij?

- Persoonlijke identificatiegegevens (voornaam, achternaam, telefoonnummer, (bedrijfs)adres, e-mailadres...)
- Persoonsgegevens
- Persoonsgegevens en beroepservaring als gevolg van het uploaden van een document
- Gegevens verzameld via mediagebruik
- Interesses in ons productaanbod via het downloaden van content die op onze media beschikbaar wordt gesteld
- Informatie verstrekt via formulieren
- De webbrowser die u gebruikt
- De pagina's die u bezoekt
- De verwijzende website
- Uw IP-adres

Wij maken gebruik van Google Analytics om persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens te verzamelen en te verwerken via uw gebruik van onze Website.

Hoe verzamelen wij persoonlijke gegevens?

- Abonneren op de nieuwsbrief
- Bezoeken van de websiteInvullen van website formulieren
- Offerte aanvragen
- Offline communicatie (Bijvoorbeeld visitekaartjes)

Hoe gebruiken wij persoonlijke gegevens

Wij kunnen alle categorieën persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten.

Voor alle persoonsgegevens met betrekking tot onze klanten en onderaannemers handelen wij in overeenstemming met ons rechtmatig belang en onze contractuele relaties. In dergelijke gevallen verwerken wij persoonsgegevens voor:

- Het versturen van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen
- Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken, enquêtes en marktonderzoek
- Het opstellen van een offerte
- Het naar behoren en correct uitvoeren van onze contracten (administratie, uitreiken van facturen, innen van betalingen)

Indien u toestemming geeft voor het ontvangen van informatie, verwerken wij uw gegevens voor het versturen van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen.
Indien u in het geheel geen publiciteit wenst te ontvangen, kunt u te allen tijde gebruik maken van uw recht om bezwaar te maken tegen direct marketing.
Voor het nastreven van een correcte opvolging van onze sollicitanten, verwerken wij uw persoonsgegevens om te evalueren tijdens het aanwervingsproces.

Brandsome Projects zal uw persoonlijke gegevens nooit verkopen. Wij verhuren of verkopen uw gegevens niet aan derden voor eigen gebruik, tenzij u daar zelf voor kiest en daarvoor uw toestemming geeft.

Hoe beveiligen wij uw persoonlijke gegevens

Wij nemen onze verantwoordelijkheid en gaan zeer zorgvuldig om met uw privacy. Wij doen ons uiterste best om te voldoen aan de toepasselijke Belgische wetgeving inzake gegevensbescherming en de uitvoeringsmaatregelen daarvan, onder toezicht van de Belgische Privacycommissie. In overeenstemming met de wet nemen wij passende organisatorische en technische maatregelen (bv. beleid en procedures, IT-beveiligingsmaatregelen, enz.) om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens worden beveiligd tegen onopzettelijk verlies of ongeoorloofde openbaarmaking. Wij maken ook contractuele afspraken met leveranciers of partners die uw persoonsgegevens verwerken of aan wie wij uw informatie doorgeven.

Gegevensopslag

Uw persoonlijke gegevens worden intern gebruikt en worden niet doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Voor het beheer van onze website en het leveren van onze diensten maken wij gebruik van een aantal technische diensten van derden:

- Dienstverleners en leveranciers, die gemachtigd zijn om persoonlijke gegevens alleen te gebruiken voor zover nodig om diensten te verlenen aan Brandsome Projects (HubSpot, Maandag, Leadinfo...).
- Andere derde partijen voor doeleinden waarvoor u toestemming heeft gegeven.

Uw rechten

U hebt het recht om de verwerking te corrigeren, te wissen of te beperken, of om een overzicht te vragen van uw persoonsgegevens die met de hierboven vermelde methoden zijn verzameld.

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken door te klikken op de afmeldlink die u in onze e-mailcommunicatie vindt of door uw verzoek te richten aan. Dit doet geen afbreuk aan ons recht om persoonsgegevens te verwerken die wij hebben verkregen voordat u uw toestemming introk, noch aan ons recht om delen van de verwerking voort te zetten op basis van andere rechtsgrondslagen dan uw toestemming.

Klachten

U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen. Door dit te doen, stemt u er uiteraard mee in dat alle gegevens die in een dergelijke e-mail zijn opgenomen, door mij worden verwerkt.

Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken om u een antwoord te kunnen geven op uw vraag.Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken of opslaan, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar info@brandsomeprojects.be. Indien mogelijk zullen wij dergelijke kwesties graag oplossen.

U kunt ook altijd een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.